↠ Hatprat Epub ↠

Hatprat Dette er den f rste boka p norsk som gir innsikt i hva hatprat er og kunnskap om hvorfor denne formen for spr kbruk virker Hvilke spr klige virkemidler er det som gj r at noen lar seg forf re eller manipulere av mobbing, netthets og hatretorikk Hatprat er en form for spr kbruk som kan forsterke og skape negative f lelser, holdninger og oppfatninger overfor en gruppe mennesker eller et individ Hatprat gj r skade, og kan f re til utrygghet og frykt hos utvalgte grupper og individer Spr kbruken kan redusere folks verdi som menneske, og p den m ten v re et angrep p deres verdighet I sin ytterste konsekvens kan hatprat inspirere og motivere til hatkriminalitet og terrorisme ved hjelp av voldsoppviglende ytringer


About the Author: Anne Birgitta Nilsen

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Hatprat book, this is one of the most wanted Anne Birgitta Nilsen author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top